Crezul

Istoric

În formularea lui, istoricii disting trei etape:

  • 325, primul sinod din Niceea (primul sinod ecumenic)
  • 381, primul sinod din Constantinopol (al doilea sinod ecumenic)
  • 451, sinodul din Calcedon (al patrulea sinod ecumenic).

Primul sinod de la Niceea

La primul sinod ecumenic de la Niceea au fost compuse primele opt articole ale simbolului, cu privire la Dumnezeu-Tatăl și cu privire la Iisus Hristos.

Primul sinod de la Constantinopol

La cel de-al doilea sinod ecumenic s-au scris articolele 9-12, cu privire la Duhul Sfânt (completează învățătura/dogma despre Sfânta Treime), Biserică, Sfintele Taine, învierea morților și viața veșnică (escatologie).

Sinodul de la Calcedon

La Sinodul de la Calcedon, în 451, simbolul a fost revizuit; unele elemente au fost scoase, altele au fost adăugate. Această formă definitivă a fost acceptată de Bisericile numite „calcedoniene”, și chiar de Biserica coptă și alte Biserici „necalcedoniene”, care până în acel moment nu-l introduseseră în slujbele bisericești.

Prezentarea  textului

Greacă Latină Română

Πιστεύομεν εἰς ἕνα Θεόν,
Πατέρα παντοκράτορα,
ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς,
ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων.

Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν,
τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ,
τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων·
φῶς ἐκ φωτός,
Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ,
γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί,
δι’ οὗ τὰ πάντα ἐγένετο.

Τον δι’ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν
κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν
καὶ σαρκωθέντα
ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου
καὶ ἐνανθρωπήσαντα.

Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου,
καὶ παθόντα καὶ ταφέντα.
Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρα κατὰ τὰς Γραφάς.
Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς
καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός.
Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς,
οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος.

Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον,
τὸ κύριον, τὸ ζωοποιόν,
τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον,
τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον,
τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν.

Εἰς μίαν ἁγίαν καθολικὴν καὶ ἀποστολικὴν ἐκκλησίαν.
Ὁμολογοῦμεν ἓν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.

Προσδοκῶμεν ἀνάστασιν νεκρῶν.
Καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος.
Ἀμήν.

Credo in unum Deum,
Patrem omnipotentem,
factorem cæli (cœli) et terræ,
visibilium omnium et invisibilium.

Et in unum Dominum Iesum Christum,
Filium Dei unigenitum,
et ex Patre natum ante omnia sæcula.
Deum de Deo, Lumen de Lumine,
Deum verum de Deo vero,
genitum non factum, consubstantialem Patri;
per quem omnia facta sunt.

Qui propter nos homines et propter nostram salutem
descendit de cælis (cœlis).
Et incarnatus est
de Spiritu Sancto ex Maria Virgine,
et homo factus est.

Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato,
passus et sepultus est,
et resurrexit tertia die, secundum Scripturas,
et ascendit in cælum (cœlum),
sedet ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est cum gloria,
iudicare vivos et mortuos,
cuius regni non erit finis.

Et in Spiritum Sanctum,
Dominum et vivificantem,
qui ex Patre procedit.
Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur:
qui locutus est per prophetas.

Et unam sanctam catholicam et apostolicam Ecclesiam.
Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum.
Et expecto resurrectionem mortuorum,
et vitam venturi sæculi.
Amen.

Cred [în greacă credem] într-unul Dumnezeu,
Tatăl atotțiitorul,
făcătorul cerului și al pământului,
văzutelor tuturor și nevăzutelor.

Și într-unul domn Isus Hristos,
Fiul lui Dumnezeu, unul născut,
care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii.
[în latină supl. Dumnezeu din Dumnezeu,] Lumină din lumină,
Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat,
născut, iar nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl,
prin care toate s-au făcut.

Care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire[2] / mântuire [în gr. mântuire], S-a coborât din ceruri,
Și S-a întrupat [în la. incarno, incarnare: „a încarna”, „a întrupa”][3] de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara
Și s-a făcut om.

Și S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat
Și a pătimit și s-a îngropat
Și a înviat a treia zi, după Scripturi
Și s-a înălțat la ceruri,
Și șade de-a dreapta Tatălui.
Și iarăși va să vină cu slavă,
să judece viii și morții,
A cărui Împărăție nu va avea sfârșit.

Și întru Duhul Sfânt,
Domnul, de viață făcătorul [în la. dătător de viață][4],
Care din Tatăl purcede.
Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit,
Care a grăit prin prooroci.

Întru una, sfântă, catolică și apostolică biserică.
Mărturisesc [în greacă mărturisim] un botez spre iertarea păcatelor.

Aștept [în greacă așteptăm] învierea morților
Și viața veacului ce va să vină [în greacă viitorului veac].
Amin.

sursa : https://ro.wikipedia.org/wiki/Simbolul_niceeano-constantinopolitan

.

 

 

 

Istoria creştinismului în 4 puncte

Istoricii creştinismului vorbesc despre 4 forme de creştinism existente în istoria omenirii :

  • Creştinismul Apostolic a apărut în primul secol la Ierusalim , este creştinismul iniţiat de apostoli şi practicat de Biserica primară, care a fost continuat şi în secolele II şi III  cu unele uşoare adăugiri , modificări doctrinare .
  • Creştinismul Roman (de rit latin) cu sediul spiritual la Roma , reprezentat de Biserica Romano-Catolică începând cu secolul IV.
  • Creştinismul Bizantin (rit bizantin) a apărut în secolul IV la Constantinopol care este  este reprezentat de Bisericile Ortodoxe.
  • Creştinismul Protestant   apărut în urma Reformei Protestante  initiate în anul 1517 de către teologul Martin Luther în Germania , continuată de alţi reformatori precum Jean Calvin în Franţa . Aceasta a fost urmată de Reforma Radicală începută in secolul XVI în Europa de vest , bisericile rezultate din această reforma radicală purtând numele de biserici evanghelice sau neoprotestante .
  •   Între cele 4 forme de creştinism există asemănănări  şi unele legături dar nu sunt identice . Nu poţi fi în acelaşi timp apostolic şi catolic sau apostolic şi bizantin, deşi unele biserici seculare şi-au adăugat această titulatură de „biserică apostolică” începând cu anul 325 respectiv 1054 pentru aşi atribui în faţa propriilor adepţi şi nu numai o legitimitate sporită…

https://crestinismro.wordpress.com/istoria-crestinismului/

Papa acuzat de erezie de catre catolici

Un grup de catolici conservatori  a semnat o scrisoare deschisă prin care solicită înlocuirea Papei Francisc, acuzându-l pe acesta de delictul canonic al ereziei, potrivit DPA preluată de Agerpres.
Vestea vine în contextul în care, pe 30 aprilie, a fost inițiată o petiție pentru înlăturarea Suveranului Pontif din fruntea Bisericii Catolice.
Zeci de teologi și membri ai clerului catolic – însă niciun cardinal – au semnat o scrisoare deschisă de 20 de pagini, datată 30 aprilie, în care solicită înlocuirea papei Francisc de la Vatican. O petiție privind schimbarea papei a fost postată pe site-ul Change.org și a fost semnată, până sâmbătă, de aproape 3.400 de persoane.
Principalele obiective ale scrisorii sunt „în primul rând de a-l acuza pe papa Francisc de delictul canonic al ereziei și, în al doilea rând, se le solicite episcopilor să ia măsurile necesare pentru a îndrepta grava situație a unui papă eretic”.
„Cuvintele și faptele papei Francisc conduc la respingerea comprehensivă a învățăturilor catolice cu privire la căsătorie și la activitatea sexuală, cu privire la legea morală, la har și iertarea păcatelor”, conform scrisorii.
Un grup de catolici conservatori  a semnat o scrisoare deschisă prin care solicită înlocuirea Papei Francisc, acuzându-l pe acesta de delictul canonic al ereziei, potrivit DPA preluată de Agerpres.
Vestea vine în contextul în care, pe 30 aprilie, a fost inițiată o petiție pentru înlăturarea Suveranului Pontif din fruntea Bisericii Catolice.
sursa: activenews.ro

Noua ordine mondiala se bazeaza pe distrugerea valorilor crestine

Fost ministru de interne în Guvernul Spaniei: Noua ordine mondială se bazează pe distrugerea valorilor creștine. Pentru depășirea crizei valorilor trebuie să se pună capăt avorturilor, eutanasiei, ideologiei de gen și legilor LGBTI

Noua ordine mondială se bazează pe distrugerea valorilor creștine, iar marxismul cultural a devenit moda dominantă. Avertismentul vine din partea  unui cunoscut politician spaniol, Jaime Mayor Oreja, fost ministru de Interne în timpul guvernului conservator condus de José María Aznar, dar și unul dintre cei mai vocali opozanți ai mișcării separatiste basce ETA, în anii 90.
Într-un interviu pentru publicația spaiolă SEMANA, Oreja, un susținător al politicilor pro viață, a vorbit despre distrugerea valorilor morale și creștine, afirmând că, în prezent, creștinii riscă să devină o minoritate iar recuperarea valorilor presupune, printre altele,  penalizarea avortului.
Criza actuală, mai mult decât una politică și economică, este una a valorilor, spune fostul ministru de Inerne spaniol, fost membru al Parlamentului European, considerând că nu ar trebui să existe state confesionale și că ceea ce lipsește în lumea de azi este o mai mare apărare a valorilor creștine. Politicianul iberic are și câteva soluții  pentru depășirea acestei crize a valorilor: să se pună capăt avorturilor, eutanasiei, ideologiei de gen și legilor LGBTI.
Direcționarea spre dreapta a spectrului politic, dar îndepărtarea de orice extreme, este una dintre tezele apărate de fostul ministru de Interne al Spaniei, Jaime Mayor Oreja, politician al Partidului Popular (PP), linia José María Aznar, care conduce în prezent organizațiile „Pro Vida”.
Întrebat de jurnaliștii de la SEMANA care ar fi originea a ceea ce el dfinește drept criză a valorilor, Oreja spune: „Tot ceea ce vine după legalizarea și, prin urmare, legitimarea avortului ca un drept, precum și ideologia de gen, mamele-surogat sau eutanasia, pot fi cauze și originile, în momentul în care semnificația profundă a vieții se pierde”.

„Atunci când avortul este legalizat și legitimat, adică atunci când se pierde semnificația profundă a vieții, apare un set de drepturi false și, desigur, asta presupune drepturi noi. Pentru că, până la urmă, noi ne-am instalat în slujba confortului și, prin urmare, ne interesează doar să inventăm drepturi noi, chiar dacă acestea sunt false. Totul a pornit încă din anii 60 și 70 cu această dezbatere, în special în Franța și Statele Unite, privind legalizarea avortului. Este un fel de marxism cultural care azi, în domeniile noastre, constituie o modă dominantă.”

Politicianul spaniol vorbește și despre scopul organizațiilor pro viață pe care a decis să le conducă. În primul rând, spune el, pentru a-i face pe oameni să conștientizeze că acuala criză este una care ține de persoană. „Este o criză a principiilor și a valorilor. Nu este o criză strict economică și politică. Ceea ce intenționăm este să sensibilizăm lumea asupra cauzelor crizei, asupra gravității situației precum și asupra existenței unei noi ordini mondiale care se bazează pe distrugerea valorilor creștine. Ceea ce încercăm să facem este să explicăm profunzimea și cauzele crizei și cum trebuie să o abordăm, mai ales printr-o schimbare a atitudinii personale”.

În opinia sa, noua ordine mondială este actuala modă dominantă, bazată pe pe relativism și pe socializarea nimicului. Această ordine mondială tinde să se stabilească mai puternic decât oricând în Europa, deși aceeași dezbatere pe tema valorilor, care are loc în Europa, are loc și peste Ocean, în America, spune Oreja.

Vorbind despre valorile creștine care trebuie apărate, acesta apreciază, în primul rând, că „Creștinismul nu este doar o religie, ci, și, foarte important, o civilizație. ”. Iar civilizația și societatea noastră s-au stabilit pe aceste rădăcini creștine și pe valorile creștine care sunt: demnitatea persoanei, apărarea familiei, căsătoria, valoarea austerității, sacrificiul și generozitatea”. „Aceste valori au stabilit fundația Uniunii Europene, care s-a născut după tragedia războiului și a totalitarismului național-socialismului și comunismului. Este însă cu totul altceva faptul că Uniunea Europeană e acum dominată de relativism, ghidat în mare măsură de nimic”.

susa: activenews.ro

Bisericile din Olanda se trasformă în cluburi

Olanda, o ţară unde parohiile sunt folosite atât pentru activităţi religioase cât şi pentru găzduirea de concerte, festivităţi şi expoziţii culturale, are tot mai puţini creştini şi bisericile îşi pierd influenţa şi popularitatea. ″Tineretul, în ansamblul său, merge mai puţin la biserică, dar cei cu adevărat credincioşi sunt mai motivaţi şi mai fideli. Educaţia religioasă a devenit mai deschisă, alegerea este lăsată chiar în mâinile copiilor″⁣, explică sociologul olandez Joep de Hart, autor al unui raport intitulat ″⁣Creştinii în Olanda″⁣, scrie Agerpres. Potrivit acestui raport, în fiecare an circa 100.000 de olandezi abandonează religia creştină. Mai mult, populaţia olandeză îşi pierde într-un ritm accelerat interesul pentru biserică. Dacă în anul 2002 circa 43% dintre olandezi se declarau membri ai unei comunităţi religioase crestine  în anul 2016 acest procent a scăzut la aproximativ 31%. Trei pătrimi dintre olandezi afirmă că sensul vieţii lor nu are nicio legătură sau are una foarte redusă cu perspectiva religioasă, în timp ce două treimi dintre ei asigură că nu au deloc sau foarte puţină încredere în instituţiile religioase. În Olanda trăiesc şi circa un milion de imigranţi creştini, unii dintre ei primind sprijin din partea bisericilor pentru a se integra în societatea olandeză, prin cursuri de limbă olandeză sau asistenţă pentru găsirea unui loc de muncă. Secularizarea este un fenomen observat de decenii în Olanda. Administraţiile locale şi bisericile au declarat 2008 drept ″Anul Patrimoniului Religios″⁣, pentru a găsi cu ajutorul unui plan denumit ″⁣Credinţă în viitor″⁣ o soluţie pentru lăcaşurile de cult închise şi părăsite în fiecare an şi a evita demolarea lor. O medie a ultimilor zece ani arată că în fiecare săptămână o biserică şi-a închis porţile în Olanda, iar în 2018 circa 80 de parohii au fost nevoite să-şi părăsească edificiile din lipsă de enoriaşi. Guvernul olandez a acceptat să dea cultelor religioase un ajutor de 30 de milioane de euro pentru patrimoniul lăcaşurilor de cult, dar bisericile s-au orientat şi către alte activităţi sociale, găzduind cabinete medicale, cluburi, săli de expoziţii şi chiar săli de concerte, activităţi care nu împiedică desfăşurarea slujbelor de duminică, ele desfăşurându-se în celelalte zile ale săptămânii.

Ce să mai spunem de bisericile moderne care arată mai degrabă a cluburi , chitari electrice , baterie de tobe, muzica ‘modernă ‘.
…..

 

Trump desfințează legislația ideologiei de gen promovata de Obama

Procurorul General al administrației Trump, Jeff Sessions, a decis să pună capăt acestor practici. Oficialii Ministerului de Justiție american „vor folosi sexul biologic” pentru a determina dacă deținuții sunt considerați bărbați sau femei.

Încă de la început decretul lui Obama a fost criticat, deoarece a creat riscuri uriașe de viol, dat fiind că puține dintre persoanele care susțin că sunt transsexuale și-au făcut operație chirurgicală genitală, și puține pot fi confundate cu sexul opus.

Astfel, un deținut bărbat în toată legea putea declara că se simte femeie, și, în virtutea „libertății de gen”, ajunge într-o închisoare de femei în toată legea.

Directivele lui Sessions repun în drepturi distincția între bărbați și femei pe baza sexului biologic, respingând „sexualitatea ideologică”.

Administrația Trump duce de la început o campanie de combatere a decretelor pro-transsexuale date de Obama. În acest sens, a dispus măsuri în școli, în sistemul de sănătate și în armată.

Legislația lui Obama permitea oricărei persoane să-și „schimbe sexul” printr-o simplă declarație că are „identitatea de gen” a sexului opus, indiferent de aparență, date biologice și părerea opiniei publice.

În practică, „ideologia transgender” le obliga de pildă pe elevele adolescente din licee să folosească toaletele, dușurile și vestiarele împreună cu colegi care se declarau de „identitate feminină”. Cei /cele care se opuneau acestei promiscuități erau supuși oprobiului instituțiilor de învățământ de care aparțineau.

Afla mai mult – http://evz.ro/trump-declara-razboi-isexului-ideologic.html